Friday, March 20, 2009

Mis tehtud, mis teoksil

Vahepeal on palju vett merre jooksnud. Eelmisest postitusest on palju aega möödas. Vahepeal on juhtunud palju põnevat. Koostöös MTÜ Agapäeotsa Külaseltsiga algatasime Võitluse Tuuleveskitega. Pidasime maha Kodukant Hiiumaa üldkoosoleku 9.12.2008, kus liitus meiega 2 uut liiget, tutvustati valdades toimunud arutelude kokkuvõtteid, räägiti tehtust ja mõteldi uutele katsumistele. Lisaks toimus ilus Hiidlaste 2008 aastalõpupidu Suuremõisa lossis.
Tahaplaanile on jäänud kõigi toimuva tutvustamine ja üleüldine sidepidamine. Eks selle põhjuseks ole ka lõppenud projektide aruandlus, uute ideede projektideks vormistamine ja käimasolevate organiseerimine.Nüüd küsite, et millega me õige tegeleme?
Järgnevalt anname väikse ülevaate, mis on hetkel teoksil.

Tikandid- need Hiiumaa tikandid

20.jaanuaril kl.15:30 toimus Hiiumaa Muuseumis Maakondlik seminar
Jätkuvalt tikandist ja selle äratundmisrõõmust

Põlvest põlve edasiantav käsitööoskus seob erinevaid põlvkondi....
Vana tikandi uus elu. Just niisugust nimetust kandis üks kolmest konkursist Hiiumaa käsitöö jõululaadal. Konkursile laekus 19 tööd/ tikandit, kus oli uute tarbeesemete valmistamisel oskuslikult ära kasutatud rahvuslike, Hiiumaale omaseid motiive, näiteks Käina tanu ja Reigi tanu tikandit. Vanemate inimeste jaoks oli aga suur äratundmisrõõm käterätist, kuhu peale tikitud „Head hommikut“ ja mille otstes lai heegelpits. Külaperedes (ehk mõnes veel praegu-gi?) olid sellised rätikud katmas igapäevaseid, kasutusel olevaid köögi- ja käterätte veeämbri ja pesukausi juures...
VÜF-i poolt rahastatud projekti „Traditsioonilise käsitöö tundmisest uue tooteni“ käigus on tänaseks kogutud, kaardistatud ja pildistatud ~160 vana tikandit, osa neist on loovutatud Hiiumaa Muuseumile. Ja teadmiseks - kogumine kestab edasi...
Mõnda aega oli muuseumis üleval näitus „Hiidlaste tikandi võlu“, kus eksponeeritavad tööd olid küll valdavalt muuseumi kogust, aga esindatud ja väärilise koha olid leidnud ka projekti käigus kogutud tikandid. Projekt kestab, selle käigus kutsume kõiki käsitööst huvitatud inimesi, eriti käsitööõpetajaid, et koos arutada, kuidas õpetada tütreid väärtustama, hoidma ja edasi kandma oma esivanemate pärandit, käsitööoskust. Selleks on meil veel aega ja projekti läbi võimalus ka töötubasi toetada. Koos projekti lõpuseminariga korraldame maipühade eel veel ühe tikandi konkursi, kuhu lisaks täiskasvanute tikandeile ootame ka õpilaste töid. Ehk sünnib siis ka tikitud hiiu meene ...


Hetkel välja on kuulutatud konkurss.
Konkursi tähtajaks on 28. aprill 2009.a. Täpsemat infot saate Ester Tammiselt, kes on projektijuht 5648 7057.Uudseim on KÜSKi rahastatud projekt Eesti Maarahva Teabetubade varamust, kes on lahkesti palunud endale partneriteks Ühenduse Kodukant Hiiumaa, Kodukant saaremaa ja Kodukant Läänemaa. Projekti nimeks on Väinamere Sõlg. Algusajaks on märgitud 01.01.2009 ja lõpu daatumiks 31.05.2009.a. Projekti eesmärgiks on arendada välja koostöövõrgustik oma infrastruktuuriga, käivitada e-riiklus. Täpsema informatsiooni küsimiseks pöörduda projekti koordinaatori Heli Üksik´u poole tel. 5691 2640.

2009.a. on aasta mil toimub järjekordne Maapäev. Maapäev kui Eesti Külade Parlament toimub sellel Tartumaal Rannu vallas.
Hiiumaa osavõtmiseks Maapäevast on kirjutatud Leadrisse. Seega hoiame pöialt!
Hiiumaa esindusest on sellel üritusele kutsutud 20 inimest, kes need on? selgub maakondlikul info/teabepäeval juulis, kus otsustatakse delegatsiooni liikmed ja teemade käsitlus, milles tahame sõna võtta ja kujundame oma ühtse seisukoha. Hetkel veel teemasid Eesti Külaliikumise Kodukant poolt alla tulnud ei ole. Infot Maapäeva kui Eesti Külade Parlamenid kohta saate Diana Leenurm´elt tel. 5621 0620.

No comments: